Baza: Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego

Indeks: osoby

Szukasz: A


Powrot do wyboru baz

          

Danel, Robert daty-życia 1934-2008 kryptonim (a) kryptonim c kryptonim (d) kryptonim (dan) kryptonim (m) kryptonim (mk) kryptonim (n) kryptonim (nel) kryptonim (r) kryptonim R.D. kryptonim (R.D.) kryptonim (RD) kryptonim Rodan kryptonim (Z.L.) kryptonim (Ż.L.) pseudonim Borecki, Roman pseudonim Cieślar, Helena pseudonim Dudrała, Jędrys pseudonim Francek pseudonim Halama, Ernest pseudonim Kłapsia, Andrzej pseudonim Krenz, Nina pseudonim Laskowski, Zygmunt pseudonim Ogrodzki, Karol pseudonim Piekar, Wiesława pseudonim Żlik, Gustaw

Dziennikarz. Ur. w Cieszynie. Syn Augustyna i Teresy Czyż. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tuż po ukończeniu studiów w 1958 r. podjął pracę w redakcji "Głosu Ziemi Cieszyńskiej", którego redaktorem naczelnym był w latach 1973-1976 oraz 1981-1991. Zastępca redaktora naczelnego bielskiej "Kroniki" (1976-1977). Założyciel i redaktor naczelny "Naszej Trybuny" - pisma Cieszyńskich Zakładów Elektromaszynowych "Celma" (1973-1981). Przewodniczący kolegium redakcyjnego "Kalendarza Cieszyńskiego" (1985-2000). Autor bądź redaktor kilkudziesięciu zwartych wydawnictw lokalnych i regionalnych oraz ogromnej liczby artykułów prasowych. Zm. w Cieszynie.
źródło Sylwetki twórców i popularyzatorów sztuki województwa bielskiego / [red. i oprac. haseł Zofia Bożek]. - Bielsko-Biała, 1987, s. 21
źródło Golec Józef: Robert Danel. - Sopot, 1999
źródło Słownik pseudonimów pisarzy polskich. T. 5 / pod red. Dobrosławy Świerczyńskiej. - Wrocław [i in.], 1998, s. 778
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej : suplement. - Cieszyn, 2014, s. 63-64

Program MAKWWW, wersja 1.41 z dnia 03.07.2009 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Książnica Cieszyńska
Zakład Technologii Informatycznych 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 14
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa