KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Działalność dokumentacyjna

Data aktualizacji: 2013-10-30 11:02:44

Jeden z podstawowych celów Książnicy stanowi budowanie nowoczesnego warsztatu dokumentacyjnego, mającego ułatwić podejmowanie i prowadzenie wszechstronnych badań regionalnych. Działalność ta podjęta została już w 1994 r., a sprzyjającym jej czynnikiem okazała się możliwość wykorzystania także w tej dziedzinie wdrożonego w Książnicy bibliotecznego programu MAK.


W 1994 r. został w Książnicy opracowany format rekordu kartoteki haseł wzorcowych, umożliwiający rejestrowanie w bazie komputerowej nazw osobowych, geograficznych i korporatywnych. Format ten wykorzystywany jest w „Przewodniku regionalnym”, pełnotekstowej bazie danych zawierającej nazwy własne związane ze Śląskiem Cieszyńskim, krótkie notatki informacyjne na temat opisywanych osób, instytucji czy imprez oraz odesłanie do źródeł, w których szukać można dalszych, bardziej szczegółowych informacji. „Przewodnik regionalny”, dający możliwość stosowania różnorodnych kryteriów wyszukiwawczych, pełni rolę kartoteki haseł wzorcowych Książnicy Cieszyńskiej, a zarazem poręcznego źródła informacji o osobach, instytucjach i imprezach związanych ze Śląskiem Cieszyńskim. W końcu 2003 r. zawierał on 11 099 rekordów. Praktyczna użyteczność tego rodzaju bazy danych sprawiła, że jeszcze w tym samym roku Książnicy przyznana została dotacja z Funduszu Małych Projektów Współpracy Przygranicznej Polska Czechy PHARE na sporządzenie „Elektronicznego słownika biograficznego Śląska Cieszyńskiego ”. Słownik, opracowany w formie pełnotekstowej bazy danych zawierającej biogramy osób, które w sposób zauważalny zaznaczyły swoją obecność w historii lub współczesności regionu, w 2005 r. został udostępniony jako pierwsza tego rodzaju baza danych w dorobku cieszyńskiej biografistyki. Rok później wspólpracujaca z Książnicą Cieszyńską Regionalna Biblioteka w Karwinie   przygotowała jego edycję w języku czeskim („Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska“ ), udostępniając ją za pośrednictwem Internetu i publikując w postaci CD-ROM-u. Obie wersje językowe „Słownika“ są systematycznie poszerzane.


Od 1994 r. opracowywane są w Książnicy przedmiotowe i podmiotowe bibliografie regionalne, początkowo zestawiane w formie tradycyjnej, a od 1996 r. – elektronicznej, wykorzystującej opracowany w Książnicy format bibliograficzny w programie MAK. Bibliograficzne bazy danych umożliwiają zarówno łatwe i szybkie wyszukiwanie żądanych pozycji według różnorodnych kryteriów, jak i wykonywanie składu tradycyjnych bibliografii drukowanych. W latach 1994-2003 w Książnicy opracowane zostały następujące zestawienia:

- „Z bibliografii Józefa Chlebowczyka” (oprac. A. Gojniczek, 397 poz., forma drukowana);
- „Materiały do biografii ks. Józefa Londzina” (oprac. A. Gojniczek, 68 poz., forma drukowana);
- „Materiały do bibliografii cieszyńskich bibliotek, archiwów i muzeów” (oprac. A. Gojniczek, 1486 poz., forma elektroniczna);
- „Bibliografia rozpraw zawartych w sprawozdaniach szkolnych ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” (oprac. S. Król, 380 poz., forma elektroniczna);
- „Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego”  (oprac. S. Król; forma drukowana za lata 1993-1995, 2266 poz. ; forma drukowana i elektroniczna lata 1996-1999, 4949 poz., dostępna w Internecie);
 - „Bibliografia książki cieszyńskiej za lata 1990-2001”  (oprac. M. Szelong, 1379 poz., forma drukowana i elektroniczna, dostępna w Internecie);
- „Bibliografia zawartości Kalendarza Cieszyńskiego”  (oprac. A. Kawulok i M. Szelong, forma drukowana za lata 1985-2000, 1118 poz. oraz elektroniczna za lata 1985-2004, 1385 poz., dostępna w Internecie).
- „Bibliografia Książnicy Cieszyńskiej za lata 1994-2003” (oprac. M. Szelong, 368 poz., forma elektroniczna).
 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij