KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl
Strona główna  >  Ogłoszenia  >  

Zamówienie na digitalizację zbiorów Książnicy Cieszyńskiej - unieważnione

Data aktualizacji: 2017-04-13 12:43:43

W związku z realizacją przez Książnicę Cieszyńską, projektu pn. Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line (numer umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0262/15-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Książnica ogłsza zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest skanowanie należącego do Książnicy Cieszyńskiej zbioru druków zwartych wydanych na obszarze Śląska Cieszyńskiego do 1939 r., obejmujących 1 800 publikacji o łącznej objętości około 180 000 stron. Działanie digitalizacji obejmuje: skanowanie do plików TIFF, przekazanie na przenośnych HDD gotowych plików TIFF do weryfikacji, wykonanie ewentualnych poprawek i uzupełnień oraz przetworzenie wykonanych plików TIFF na publikacje cyfrowe, przeznaczone do archiwizacji i udostępnienia, w tym:
► modyfikacje graficzne podnoszące czytelność i estetykę utrwalonego obrazu (kadrowanie, korekcja gamma, kontrast etc.),
►odczytanie zawartości tekstowej z zastosowaniem technologii OCR,
►wykonanie publikacji w formatach PDF/A oraz PDF wyposażonych w warstwę tekstową oraz narzędzia nawigacyjne,
►wykonanie kompletu metadanych deskryptywnych opisujących każdy zdigitalizowany obiekt oraz kompletu metadanych administracyjno-technicznych i konserwatorskich opisujących każdą stronę każdego zdigitalizowanego obiektu,
►wykonanie dla każdego zdigitalizowanego obiektu pliku metryczki oraz spisu treści,
►wykonaniu pliku zestawienia zbiorczego w formacie arkusza kalkulacyjnego.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z opisem procedur związanych ze składaniem ofert  oraz niezbędnymi formularzami znajdują się w dostępnych poniżej plikach PDF:
 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

 

 

Załącznik 1.1

 

 

 

 

Załącznik 1.2

 

 

 

 

Załącznik 1.3

 

 

 

 

Załącznik 1.4

 

 

 

 

Załącznik 1.5

 

 

 

 

Załącznik 1.6

 

 

 

 

Załącznik 1.7

 

 

 

 

Załącznik 1.8

 

 

 

 

Załącznik 2

 

 

 

 

Załącznik 3

 

 

 

 

Załącznik 3a

 

 

 

 

Załącznik 4

 

 

 

 

Załącznik 5

 

 

 

 

Załącznik 6

 

 

 

 

Załącznik 7

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie z 23 marca 2017 r.

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie z 24 marca 2017 r.

 

 

 

Unieważnienie przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij